Home > Bransch/domän > Earth science > Seismology

Seismology

The study of earthquake, seismic sources, and wave propagation through the Earth.

Contributors in Seismology

Seismology

seismoscope

Earth science; Seismology

En enkel seismograph inspelning på en skylt med tiden varumärken.

linjär filtersystem

Earth science; Seismology

Ett sätt att beskriva seismiska vågor (marken förskjutning) i fråga om funktionen Källkod, förökningsmaterial funktionen och funktionen instrumentet inspelning.

luftiga fas

Earth science; Seismology

Ett lokalt minimum 20 SEK och 200 SEK på grupphastighet kurvor resultatet från en stor mängd energi som anländer samtidigt.

våg amplitud

Earth science; Seismology

Den maximala höjden på en vågkam eller djupet i ett tråg.

jordbävningen i maximala trovärdig

Earth science; Seismology

Största jordbävningen som är kapabel att förekommer i ett visst område eller på ett visst fel under den nuvarande tektoniska regimen.

faltning

Earth science; Seismology

Matematiska sambandet mellan den seismiska insignalen, överföringsfunktionen och utsignalen. Utförs vanligtvis i domänen frekvens.

densitet

Earth science; Seismology

Vikt per volymenhet av ett ämne, vanligen uttryckt i gram per kubikcentimeter centimeter.

Featured blossaries

Pokédex

Kategori: Animals   1 40 Terms

Celestial Phenomena

Kategori: Geography   1 14 Terms