Home > Bransch/domän > Computer; Software > Software engineering

Software engineering

The systematic application of scientific principles and disciplines to the development, operation, and maintenance of software to perform prespecified functions with maximum economy and efficiency.

Contributors in Software engineering

Software engineering

användningsfallsdiagram

Computer; Software engineering

Ett UML-diagram som visar aktörer, använda fall och deras relationer.

korrigerande underhåll

Computer; Software engineering

Underhåll utförs för att rätta fel i maskin- eller programvara system.

beredskapsplan

Computer; Software engineering

En plan för att hantera en riskfaktor, bör det bli ett problem.

risk mått

Computer; Software engineering

En objektiv åtgärd som är associerad med en riskfaktor att dämpas.

preliminära Designgranskning (PDR)

Computer; Software engineering

Denna översyn har ersatts mestadels av arkitektoniska Designgranskning.

Software version control

Computer; Software engineering

En process för att styra de olika versionerna av ett programvarusystem.

dokumentet kontroll

Computer; Software engineering

Tillämpningen av konfigurationshantering för kontroll av dokument.

Featured blossaries

Shoes

Kategori: Fashion   2 12 Terms

Harry Potter Characters

Kategori: Literature   1 18 Terms