Home > Bransch/domän > Financial services; Investment > Stocks & securities

Stocks & securities

Stocks trades, exchanges and tools etc.

Contributors in Stocks & securities

Stocks & securities

P\/E ratio

Financial services; Stocks & securities

Förhållandet mellan ett företags aktuella pris per aktie och genomsnittliga vinst per aktie. Den förstnämnda divideras med den senare. En hög andel föreslår hög tillväxtpotential i ...

Björnen

Financial services; Stocks & securities

En investerare som tror att marknaden eller enskilda värdepapper, kommer att sjunka.

Specialist

Financial services; Stocks & securities

En anställd i en börs som matchar köpare och säljare och auktioner beståndet.

OTCBB

Financial services; Stocks & securities

Receptfria anslagstavla. En form av elektronisk handel tjänst (för exempelvis Nasdaq) men motsats till andra börser, inga notering krav är nödvändiga för OTCBB. OTCBB bestånd är vanligen små och en ...

Market maker

Financial services; Stocks & securities

En förmedling i OTC marknader som Nasdaq, som ska underlätta handel kommer att hålla lager i en viss säkerhet, och visa köpa och sälja prisnoteringar för ett garanterat antal aktier. Detta håller ...

NYSE

Financial services; Stocks & securities

New York-börsen. Ett förtecknade utbyte grundat 1792.

Börsnoterade utbyte

Financial services; Stocks & securities

En fysisk stock exchange, där köpare och säljare träffas för att utbyta värdepapper.

Featured blossaries

Programming Languages

Kategori: Languages   2 17 Terms

American slangs

Kategori: Education   2 3 Terms