Home > Bransch/domän > Law > US law

US law

US law

Contributors in US law

US law

ordning

Law; US law

En skriftlig riktning eller kommandot som levereras av en domstol eller en domare.

surrebutter

Law; US law

Common law vädjar; kärandens svar av faktum att svarandens rebutter.

överlämnande

Law; US law

Av framställning till en annans inflytande eller kontroll. ger upp en rätt eller påstående.

voir dire

Law; US law

Ifrågasättande av blivande Jurymedlemmarna att bestämma deras lämplighet att sitta för ett fall. även förhör med potentiella vittnen att avgöra betydelsen av deras vittnesmål.

överlämnande av lag

Law; US law

En handling som är en motsvarighet till ett avtal genom en hyresgäst att överge egendom och hyresvärden att återuppta innehav.

Delegationen Läran

Law; US law

Huvudmannen begränsar den kongressen förmåga att överföra dess lagstiftande makt till en annan statlig gren.

domstolstjänsteman

Law; US law

En domare, kronofogden, sheriff, etc.Advokater är också kommenderar av domstolen och har grundläggande skyldigheter att upprätthålla integritet och förväntningar av domstolen.

Featured blossaries

ALL ABOUT PRAYER

Kategori: Religion   1 1 Terms

Lady Gaga Albums

Kategori: Entertainment   2 7 Terms