Home > Bransch/domän > Medical devices > Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

Contributors in Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

Bruksanvisning

Biotechnology; Biochemistry

handbok, encyklopedi, handledning, lärobok, manual, uppslagsbok, vägledning, instruktionsbok

linjär sond

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

En givare som används för små delar imaging; Breast imaging; vaskulär imaging; och ultraljud-styrda procedurer. Det kan normalt identifieras ett antal (8) och bokstaven L (linjär). Numret motsvarar ...

examen

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

En session av skannar en patient med givaren för diagnostiska ändamål eller utför ingrepp under vilken sonographic bilder eller videor och textinformation kan lagras i posten för patient.

kärlaccessen

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Ett medicinskt ingrepp där en central venös kateter sätts in i en stor ven.

hastighet skala

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

En knapp för att ställa in den maximala påvisbara blod flödeshastigheten i C-läge.

interscalene block (isc.b)

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

En nervblockad av plexus brachialis nerv stammarna ligger mellan scalenic musklerna.

regional anestesi

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Ett fält i anestesiologi aneasthetic tillämpning av en nål nära nerv stammar för att anesthetise en viss region av kroppen, t.ex. A ben eller en arm.

Featured blossaries

test

Kategori: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Kategori: Education   1 10 Terms