Home > Bransch/domän > Financial services > General Finance

General Finance

Contributors in General Finance

General Finance

marknadsrisk

Financial services; General Finance

Risken att inte kan diversifieras bort. Relaterat: systematisk risk

marknaden tidsinställning

Financial services; General Finance

Allokeringen av tillgångar i vilka investeringar i eget kapital marknaden ökar om man förutspår att aktiemarknaden kommer överträffar T-räkningar och minskade när marknaden väntas släpa.

marknaden tidpunkten kostnader

Financial services; General Finance

Kostnader som härrör från pris förflyttning av ett bestånd under en transaktion perioden men kan hänföras till annan verksamhet i beståndet.

marginal avtal

Financial services; General Finance

Avtalet reglerar kundernas marginal konton.

hypotekslån vidarekoppling säkerhet

Financial services; General Finance

Kallas också en genomströmning, en säkerhet som skapas när en eller flera hypotekslån innehavare bilda en samling (pool) av inteckningar och säljer aktier eller vinstandelsbevis i poolen. Kassaflöde ...

marginalkostnaden

Financial services; General Finance

Ökningen eller minskningen av ett företags totala produktionskostnaden som en följd av ändra produktion av en enhet.

hypotekslån rörledning

Financial services; General Finance

Perioden av ansökningar från potentiella hypotekslån låntagare till saluföring av lånen.

Featured blossaries

Tallest Skyscrapers

Kategori: Science   3 24 Terms

Best Currencies for Long-Term Investors in 2015

Kategori: Business   2 7 Terms