Home > Bransch/domän > Organic chemicals > Pigments

Pigments

Of or pertaining to material that changes the color of reflected light by absorbing selected wavelengths.

Contributors in Pigments

Pigments

pigment

Organic chemicals; Pigments

Ett pigment är ett material som ändrar färg på reflekterade eller överförda ljus som ett resultat av våglängd-selektiv absorption. Många material selektivt absorbera vissa våglängder av ljus. ...

kadmium pigment

Organic chemicals; Pigments

Kadmium pigment är en klass av pigment som har kadmium som en av de kemiska komponenterna. De är mycket giftiga och kan producera kadmiumförgiftning. Huvudmannen pigment är en familj av ...

azo pigment

Organic chemicals; Pigments

Azo pigment är färglös partiklar (vanligtvis jordarter eller leror), som har varit färgade med en azo förening. Azo pigment är viktiga i en mängd olika färger inklusive konstnärens färger. De har ...

kimrök

Organic chemicals; Pigments

Kimrök (Colour Index International, PBK-7) är namnet på ett vanligt svart pigment, traditionellt produceras från charring organiska material som trä eller ben. Verkar svart eftersom det återspeglar ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Kategori: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Kategori: Travel   3 4 Terms