Home > Bransch/domän > Arts & crafts

Arts & crafts

Arts & crafts comprises a multitude of activities and hobbies that involve making things with one's hands, usually from scratch. They can be sub-divided into 'handicrafts'( or traditional crafts ) that are fashioned in an old style using long practised techniques, and the rest which are more modern inventions that have become recent trends or fads.

0Categories 14683Terms

Add a new term

Contributors in Arts & crafts

Arts & crafts >

Over the top

Sports; Horse racing

När anses en häst har nått sin topp för den säsongen.

övervikt

Sports; Horse racing

Överskott vikt bärs av en häst när ryttaren inte gör den tilldelade vikten.

taqsim

Dance; Belly dance

Den instrumentala presentationen av en maqam. Improvised av musikern enligt strikta regler för arabiska musikaliska teorin. De ofta används av dansare till nuvarande intensiva, ...

Titanoboa

Science; General science

Titanoboa är ett släkte av ORM som levde ca 58-60 miljoner år sedan. Är det största ormen någonsin upptäckt, att nå en högsta organ längd 12-15 m (40-50 ft), väger ca 1,135 kg (2, ...

bryopsida

Science; General science

Den största klassen Division Bryophyta, sant mossor. Medlemmar i klassen bästa karakteriseras av operculate kapslar och en peristom som hjälpmedel i utspridningen av sporer, och ...

hög effektivitet (energibesparing) Elektromagnetisk barlast

Lights & lighting; Lighting products

Ballast med core & ringar och utformats för att minimera barlast förluster jämfört med "vanliga" barlast.

rullning

Software; Database applications

Rullning är processen att navigera vertikala eller sida till sida genom ett kalkylblad. Excel har vågräta och lodräta rullningslister, med tre metoder för att bläddra: Skjut ...

Sub-categories