Home > Bransch/domän > Arts & crafts

Arts & crafts

Arts & crafts comprises a multitude of activities and hobbies that involve making things with one's hands, usually from scratch. They can be sub-divided into 'handicrafts'( or traditional crafts ) that are fashioned in an old style using long practised techniques, and the rest which are more modern inventions that have become recent trends or fads.

0Categories 14683Terms

Add a new term

Contributors in Arts & crafts

Arts & crafts >

Microsoft sql server

Software; Productivity software

En familj av Microsoft relationsdatabas analys- och förvaltningssystem för e-handel, line-of-business och lösningar för datalagring.

Microsoft office

Software; Productivity software

Ett system med Microsoft produktivitetsprogram som stöder vanliga affärsuppgifter, inklusive ordbehandling, e-post, presentationer och datahantering och analys.

metod-baserad fråga

Software; Productivity software

En fråga som uttryckt som ett direkt metodanrop till en eller flera Standard frågeoperatorer.

Cellutfyllnad

Software; Productivity software

Avståndet mellan inre kanten av ett underordnat element och dess innehåll.

Paket

Software; Productivity software

En samling kontrollelement flöde och data flöde som körs som en enhet.

primära interop-sammansättning

Software; Productivity software

En församling som innehåller definitioner för COM typer som distribueras och digitalt signerad av författaren till COM-komponenten. Visual Studio använder en registrerad primär ...

Sub-categories